Agenți economici

03 TARIC RO si TARIC - Produse mentionate la anexa I la Regulamentul (CE) nr.1635/2006 al Comisiei

Lista cuprinzând birourile vamale prin care produsele menționate la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1635/2006 al Comisiei pot fi declarate pentru a fi puse în liberă circulație în cadrul Comunității Europene.