Agenți economici

03 TARIC RO si TARIC - Produse supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

Lista posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora conform Anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor și infrastructurii, al președintelui Autorității Vamale Române și al ministrului mediului, apelor și pădurilor 72/131/69/615/4.421/1.487/2022 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora.