Agenți economici

04 Proceduri vamale - Reglementări

 

 

1. Convenţia TIR, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 420 din 1979, publicat în Buletinul Oficial nr. 98/10.12.1979. 


2. Decizia nr. 460/24.03.1999 pentru implementarea Amendamentului nr.19 la Convenţia TIR, (publicată în M.Of. 234/1999);

3. Decizia nr. 71/26.01.2004 pentru implementarea Amendamentelor nr.20, 21 şi 22 la Convenţia TIR (publicată în M.Of. 332/2004;

4. Ordinul nr. 1555/08.12.2004 pentru implementarea Amendamentelor nr.23 şi 24 la Convenţia TIR (M. Of. nr.1267/2004) 

5. Ordinul nr. 7923/13.12.2005 pentru implementarea Amendamentului nr.25 la Convenţia TIR (M. Of. nr.1177/2005);

6. Ordinul nr. 7615/13.07.2006 pentru implementarea Amendamentului nr.26 la Convenţia TIR (M. Of. nr.350/2006);

7. Ordinul nr. 9711/21.12.2006 pentru implementarea Amendamentului nr.27 la Convenţia TIR (M. Of. nr.15/2007).

8. Ordinul nr. 2754/30.10.2009 pentru implementarea Amendamentului nr. 28 la Convenţia TIR (M. Of. nr. 772/2009)

9.  Decizia Consiliului din 28 mai 2009 de publicare in forma consolidata a textului Conventiei Vamale privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR) din 14 noiembrie 1975 de la Geneva, astfel cum a fost modificata dupa aceasta data (2009/477/CE) - versiune consolidata la data de 01.09.2021.


10. Amendament la Convenţia TIR (J.O L 125/1 din 21.5.2010)

 

11. Amendament la Convenţia TIR (J.O L 66/6.3.2012)

 

12. Amendament la Conventia TIR 13.09.2012  

 

13. Amendament la Conventia TIR 10.10.2013 

 

14. Amendament 32 la Conventia TIR J.O. L 346/2014 

 

15. Amendament 33 la Conventia TIR J.O. L 321/31/2016 

 

16. Amendament 34 la Conventia TIR J.O. L 99/1/2018 

 

17. Amendament Conventia TIR L296/2018

 

18. Amendament Conventia TIR J.O. L193/01.06.2021

 

19. Amendament Conventia TIR J.O. L459/22.12.2021

 

20. Amendament nr. 39 la Conventia TIR J.O. L167/1/24.06.2022

 

21.Decizia (UE) 2020/143 a Consiliului din 28.01.2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele UE in cadrul Comitetului de Gestiune pentru Convenția TIR în ceea ce privește modificarea convenției

 

22. Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1883 din 24.06.2016 de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 

 

23. Manualul TIR


24. Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. nr.80/09.01.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TiR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

 

25. Ordinul Vicepreședintelui ANAF nr. 1503/03.06.2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR