Agenți economici

05 Taxe vamale şi măsuri de politică comercială - Instrucţiuni Meursing

INSTRUCŢIUNI PRIVIND UTILIZAREA CODURILOR MEURSING ÎN BAZA DE DATE TARIC-RO


Codurile adiţionale Meursing se folosesc la calculul datoriei vamale pentru anumite mărfuri care pot avea în compoziţie:

 • grăsimi din lapte;
 • proteine din lapte;
 • amidon - fecule / glucoză;
 • zaharoză / zahăr invertit / izoglucoză.

 

Tabelul Meursing se regăseşte în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 301/31 octombrie 2006, la Secţiunea I, Anexa nr. 1, a III-a parte.

 

Elementele care pot să apară în expresia taxei sunt:

EA: reprezintă simbolul pentru "componenta agricolă";
ADFM: reprezintă simbolul pentru "taxa adiţională la făina inclusă";
ADSZ: reprezintă simbolul pentru " taxa adiţională la zahărul inclus".
EAR: reprezinta simbolul pentru "componenta agricola redusă";
ADFMR: reprezinta simbolul pentru "taxa adiţională redusă la făina inclusă";
ADSZR: reprezintă simbolul pentru " taxa adiţională redusă la zaharul inclus".

 

Declarantul trebuie să cunoască conţinutul, în procente pentru: grăsimile din lapte, proteinele din lapte, amidonul - fecule/glucoza sau zaharoza/zahărul invertit / izoglucoza din compozitia mărfii, pentru care urmează să se completeze documentul administrativ unic. 

Aceste informaţii se regăsesc în documentele care însoţesc mărfa, de exemplu, pot fi conţinute în buletinul de analiză.

 

Fiecărei combinaţii a celor 4 componente (grăsimi din lapte, proteine din lapte, amidon - fecule/glucoză sau zaharoză/zahăr invertit / izoglucoză) îi corespunde un cod unic format din 4 cifre, numit cod adiţional Meursing.

 

În baza de date TARIC_RO, pentru a determina codul adiţional Meursing, se procedează astfel:

 • se acceseaza butonul "Compozitia mărfurilor Cod Meursing".
 • se deschide o fereastră în care trebuie introdusă compoziţia mărfurilor, în funcţie de caracteristicile acesteia (procente de grăsimi din lapte, proteine din lapte, etc.).
 • după ce s-a optat pentru intervalele corespunzătoare, se accesează butonul egal (=) pentru a se afişa codul adiţional Meursing şi taxa suplimentară aplicabilă.
 • numai ultimele 3 cifre vor apare afişate deoarece simbolul codului aditional "7" deja există. Cele 3 cifre afişate se ataşează cifrei 7 deja existente şi astfel se formează codul adiţional Meursing.

 

De exemplu:

 • la valorile grăsimilor din lapte cuprinse între ">=3<6"
 • la valorile proteinelor din lapte cuprinse între ">=2.5<12"
 • la valorile pentru amidon - fecule/glucoză ">=25<50"
 • la valorile pentru zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză ">=0<5"
  codul adiţional Meursing rezultat va fi "7210".

 

Codului adiţional Meursing 7210 rezultat îi corespund următoarele elemente: EA = 46.37 EUR/100kg, ADSZ = 0 EUR/100kg, ADFM = 8.88 EUR/100kg.

 

Codul adiţional Meursing "7210" se completează în subdiviziunile 3 sau 4 din caseta 33 din DAU.

 

1) Exemplu: Import biscuiţi din ţări terţe, cod tarifar 1905904500

Pentru mărfurile importate din ţări terţe, taxa vamală este: 9 % + EA (1) MAX 20.7 + ADFM (1).
Când în expresia taxei apare cuvântul "MAX" se compară nivelul celor două taxe, respectiv: 9 % + EA (care are valoarea de 46.37 eur/100 kg ) şi: 20.7% + ADFM (care are valoarea de 8.88 EUR/100 kg) şi se aplică expresia taxei care are valoarea cea mai mică. 
În exemplul prezentat, 20.7% + ADFM reprezintă valoarea cea mai mică şi aceasta se ia în calculul datoriei vamale.

 

2) Exemplu: Import biscuiţi din Israel, cod tarifar 1905904500

 • 2.1.) preferinţă tarifară : 0 % + EA (1) MAX 20.7 + ADFM (1);
 • 2.2.) contingent preferenţial: 0 % + EAR (1) MAX 20.7 + ADFMR.

 

2.1.) În cazul în care mărfurile importate din Israel beneficiază de preferinţă tarifară pe baza documentelor care atestă originea, nu pot beneficia şi de elemente agricole reduse, respectiv: de EAR ("componenta agricola redusă") si ADFMR ("taxa adiţionala redusa la făina inclusă").
Pentru preferinţa tarifară se va proceda astfel: pentru codul adiţional Meursing "7210", taxa vamală va fi: (0% + 46.37 eur/100 kg) limitată la MAXIMUM de (20.7% + 8.88 EUR/100 kg).
Pentru că în expresia taxei apare cuvântul "MAX" se compară nivelul celor două taxe, (respectiv 0 % + EA care are valoarea de 46.37 eur/100 kg ) şi (20.7% + ADFM care are valoarea de 8.88 EUR/100 kg) şi se aplică expresia taxei care are valoarea cea mai mică.

 

2.2.) În cazul în care mărfurile originare din Israel beneficiază de contingent tarifar, pentru codul adiţional Meursing 7210, EAR = 32.46 eur/100 kg, iar ADFMR = 6.22 EUR/100 kg.
Astfel, taxa vamală va fi: (0% + 32.46 eur/100 kg) limitată la MAXIMUM de (20.7% + 6.22 EUR/100 kg), respectiv se compară cele două valori care rezultă din calcule si se aplică expresia taxei care are valoarea cea mai mică.

 

Informaţii utile la completarea ferestrelor aferente componentelor agricole, respectiv: grăsimile din lapte, proteine din lapte, amidon - fecule/glucoză sau zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză, conform Jurnalul Oficial, seria L, nr. 301/31 octombrie 2006.

 

TRADUCERE (din J.Of. nr. 301/2006)
 

1. Proteine din lapte


Cazeinele şi/sau cazeinaţii intraţi în compoziţia mărfurilor nu sunt consideraţi ca proteine din lapte dacă marfa nu conţine alte componente de origine lactică.

Grăsimile din lapte conţinute în mărfuri în proporţie mai mică de 1% şi lactoza conţinută în proporţie mai mică de 1% din greutate nu sunt considerate ca alte componente de origine lactică.

La realizarea formalităţilor vamale, persoana interesată trebuie să includă în declaraţie: "numai ingredient din lapte: cazeină/cazeinat", după caz.

2. Amidon - fecule/glucoză

Continutul mărfurilor (prezentate) în amidon sau fecule, în produşii de degradare ai acestuia - de exemplu toţi polimerii de glucoză - şi glucoză, determinat ca glucoză şi exprimat ca amidon, (calculat la substanţă uscată, puritate 100 %, factor de conversie a glucozei în amidon: 0,9). Totuşi, în situaţia în care se declară (sub orice formă) şi/sau în mărfuri se găseşte un amestec de glucoză şi fructoză, în calculul de mai sus se introduce cantitatea de glucoză care este în exces faţă de conţinutul de fructoză al mărfurilor.

3. Zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză

Conţinutul mărfurilor (prezentate) în zaharoză, la care se adaugă zaharoza rezultată din exprimarea ca zaharoză a oricărui amestec de glucoză şi fructoză (suma aritmetică a acestor două zaharuri multiplicată cu 0,95) care se declară (sub orice formă) şi/sau se găseşte în mărfuri. Totuşi, în situaţia în care conţinutul în fructoză al mărfurilor este mai mic decât conţinutul de glucoză, în calculul de mai sus se include o cantitate de glucoză egală (în greutate) cu cea de fructoză.


NOTĂ: În toate cazurile în care se declară un produs de hidroliză al lactozei, şi/sau galactoza se găseşte prezentă printre zaharuri, cantitatea de glucoză corespunzătoare galactozei se deduce din conţinutul total de glucoză înaintea efectuării oricărui calcul.