Călători

02 Intrarea in Romania dintr-un stat unional

      Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, teritoriul vamal al României a devenit parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar pentru bunurile, aparţinând călătorilor, care au statut comunitar unional şi care fac obiectul unor schimburi intracomunitare între statele membre şi România, nu se mai efectuează control vamal şi nu se mai întocmesc formalităţi vamale. 

ATENŢIE! 
1) Mărfurile cu caracter cultural, istoric sau artistic pot fi declarate în scris autorităţii vamale, la intrarea în ţară, în vederea scoaterii lor din ţară fără altă aprobare. 
2) Pentru declararea în scris solicitaţi agenţilor vamali formulare de declarare. 
Potrivit prevederilor art. 413 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru produsele supuse accizelor şi eliberate în consum în alt stat membru, achiziţionate de către persoane fizice pentru nevoile proprii şi transportate de ele însele, accizele se datorează în statul membru în care produsele au fost achiziţionate. 

Potrivit prevederilor pct. 135, alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VIII Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, se consideră achiziţii pentru uz propriu produsele cumpărate şi transportate de persoane fizice până în următoarele limite cantitative: 

A) Tutunuri prelucrate: 
1) ţigarete - 800 bucăţi; 
2) ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 400 bucăţi 
3) ţigări de foi - 200 bucăţi 
4) tutun de fumat - 1 kg 

B) Băuturi alcoolice 
1) băuturi spirtoase - 10 litri 
2) produse intermediare - 20 litri 
3) vinuri şi băuturi fermentate - 90 litri 
4) bere - 110 litri. 

Produsele achiziţionate şi transportate în cantităţi superioare acestor limite se consideră, dacă nu se dovedeşte contrariul, a fi achiziţionate în scopuri comerciale şi pentru acestea se vor respecta prevederile art. 414 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, acciza urmând a fi percepută la intrarea în România.