Călători

11 Stabilirea valorii in vama pentru bunurile introduse de calatori

Determinarea valorii în vamă se face potrivit OMFP nr. 1.975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei , partea I nr.494/16.VII.2010. Acest act normativ poate fi consultat la sectiunea Bibliotecă Legislativă/ Călători