e-Customs
01 Reglementari

1. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu completarile si modificarile ulterioare

2. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii

3. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii

4. Decizia de punere în aplicare (UE) nr. 2019/2151 a Comisiei de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul Vamal al Uniunii