e-Customs
16 DECIZII VAMALE Instructiuni de completare cereri

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea pentru utilizarea exonerării de garanţie pentru regimul de tranzit unional/comun 

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale la nivelul de 30% din cuantumul de referință pentru regimul de tranzit unional/comun 

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale la nivelul de 50% din cuantumul de referință pentru regimul de tranzit unional/comun

 

Instructiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale la nivelul de 100% din cuantumul de referință pentru regimul de tranzit unional/comun

 

Instructiuni mod de completare cerere privind autorizația de expeditor agreat- ACR

 

Instructiuni mod de completare cerere privind autorizația de destinatar agreat-ACE

 

Instructiuni mod de completare cerere privind autorizația de utilizare a sigiliilor speciale-SSE

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii pentru acordarea autorizației privind statutul de destinatar agreat pentru operațiuni TIR-ACT

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii pentru utilizarea unui document electronic de transport ca declarație de tranzit pentru transportul aerian - ETD

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea regimului de antrepozit vamal- CW1, CW2, CWP

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară - TST

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea regimului de admitere temporară - TEA

 

Instructiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea regimului de perfecționare activă- IPO

 

Instructiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea regimului de perfecționare pasiva- OPO

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea regimului de destinație finală - EUS

 

Instrucțiuni privind completarea cererii pentru obținerea autorizaţiei de utilizare a declaraţiei simplificate (Articolul 166 alineatul (2) din R 952/2013) – SDE

 

 

Instrucțiuni privind completarea cererii în vederea obținerii unei autorizații de efectuare a unei declaraţii vamale prin introducerea de date în evidenţele declarantului, inclusiv pentru regimul de export (articolul 182 din R 952/2013) – EIR

 

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii pentru autorizație pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor (art. 73 R 952/2013) – CVA

 

 

Instrucțiuni privind completarea cererii pentru autorizaţia pentru statutul de cântăritor autorizat de banane (Articolul 155 din Reg. UE 2015/2446 ) - AWB

 

Instrucţiuni privind modul de completare a cererii privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun- CGU

 

Instructiuni privind modul de completare a cererii pentru amanarea platii taxelor la import datorate in legatura cu doua sau mai multe operatiuni vamale