e-Customs
01 EORI Sistem Informatic

Pentru obținerea numărului EORI este OBLIGATORIU completarea câmpului destinat CODULUI POȘTAL CORECT

 

Atenție!

Cererea EORI se adresează Direcției Regionale Vamale în a cărei rază de competență teritorială solicitantul are sediul/domiciliul, în cazul persoanelor stabilite în România, sau la direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activitățile în cazul operatorilor economici și altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii. Pentru a identifica aria de competență teritorială a Direcțiilor Regionale Vamale, respectiv unde trebuie să depuneți cererea, vă rugăm să consultați fișierul disponibil în această pagină la secțiunea DRV Competente pentru EORI. După ce a fost înregistrată cererea în aplicația „EORI-RO", aceasta se semnează de către solicitant(olograf sau electronic) și se transmite împreună cu documentele justificative/copia C.I. către adresa de e-mail a Direcției Regionale Vamale competente.