e-Customs
Prezentare INF SP

Începând cu data de 1 iunie 2020, la nivelul Uniunii Europene intră în vigoare Sistemul de Informații INF SP, un sistem electronic de schimb standardizat de informații pentru regimurile speciale de perfecționare activă și perfecționare pasivă.

Acest sistem este dezvoltat la nivelul Uniunii Europene și este pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale din statele membre de Comisia Europeană, în conformitate cu programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii.

Articolul 181 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 prevede cazurile care sunt acoperite de sistemul INF pentru schimbul de informații, iar elementele de date se regăsesc în Anexa 71-05 din același regulament.

Regimurile speciale avute în vedere sunt:

a) regimul vamal de perfecționare activă IM / EX care implică mai multe state membre;
b) regimul vamal de perfecționare activă EX / IM care implică unul sau mai multe state membre;
c) regimul vamal de perfecționare pasivă EX / IM care implică unul sau mai multe state membre;
d) regimul vamal de perfecționare pasivă IM / EX care implică mai multe state membre.


 

Sistemul de informații INF înlocuiește fișele de informații INF în format hârtie utilizate în prezent pentru schimbul de informații între autoritățile vamale pentru regimurile de perfecționare activă și pasivă (INF 1, INF 2, INF 5, INF 9).


 

În caseta 44 din declarațiile vamale se va înscrie codul C710 - formular INF.

 

Atentie!: Procedura simplificată de declarare sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului (EIDR) nu se utilizează în cazul în care pentru mărfurile declarate pentru un regim special este necesar un schimb standardizat de informații între autoritățile vamale (INF), în conformitate cu dispozițiile art. 150 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei . 
 

Accesul la Portalul Operatorilor Economici (EU Trader Portal)

EUCTP Portalul vamal UE al comercianților - este punctul de intrare unic pentru a accesa o serie de aplicații informatice dezvoltate de Comisia Europeană pentru comercianți, prin care au loc interacțiuni cu mai multe domenii vamale (AEO, ITO).

Pentru conectare la EUCTP / INF STP urmați pașii:

  1. Introduceți adresa URL: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

  2. Completați pagina WAYF;

  3. Acceptați următoarea pagină STORK (faceți clic pe „Acceptați”);

  4. În a doua pagină STORK, introduceți datele de acreditare UUM&DS.

 

O serie de informații utile pentru utilizatorii sistemului INF-SP pot fi consultate pe pagina de internet a DGTAXUD, click aici

 

Asigurarea activităţii de asistenţă tehnică pentru Sistemul de informații INF SP și INF STP

• Pentru suport referitor la UUM&DS, respectiv conectarea la Sistemul de informații INF SP, în cadrul Direcţiei Tehnologia Informaţiei Comunicaţii şi Statistică Vamală – Biroul Administrare Comunicaţii şi Securitate Sisteme Informaţii:

- Adresă de e-mail: inf.conectare@customs.ro

- Program de asistenţă: Luni-Joi (Mo-Thu) 08.30-17.00
Vineri (Fri) 08.30-14.30

• Pentru suport referitor la Sistemul de informații INF SP, în cadrul Direcţiei Generale a Vămilor:

- Telefon: +4021.315.58.58, int. 132, 203, 103 , 233, 220, 315

- Adresă de e-mail: ro_infhd@customs.ro

- Program de asistenţă: Luni-Joi (Mo-Thu) 08.30-17.00

Vineri (Fri) 08.30-14.30

Pagina este în curs de actualizare.