Info Publice
86 Anunturi Măsuri în contextul situației din Turcia și Siria

A. Facilități vamale pentru expedierea de mărfuri către Turcia și Siria sub formă de ajutoare umanitare și donații

Având în vedere catastrofa umanitară provocată de cutremurele din Turcia și Siria și ținând cont de recomandările transmise de DG TAXUD, pentru expedierea acestor mărfuri se va proceda după cum urmează:
1. În cazul mărfurilor neunionale care intră în Uniunea Europeană, inclusiv prin România, cu destinație finală Turcia, mărfurile pot fi declarate verbal pentru admitere temporară la intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii, fără plata taxelor de import sau TVA. În acest caz, se va utiliza formularul prevăzut în Anexa 71-01 Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2446. La ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii se va utiliza de asemenea declararea verbală.
2. În cazul mărfurilor unionale expediate din Uniunea Europeană, inclusiv din România, se va utiliza declararea verbală la export.

Declararea verbală pentru ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii se va face în Statul Membru de ieșire, fără întocmirea nici unei alte formalități vamale în Statele Membre din care mărfurile sunt expediate. 

 

B. De asemenea, o serie de informații aditionale transmise de autoritatea vamală turcă prin intermediul DG TAXUD, privind măsurile adoptate pentru formalitățile vamale de import în Turcia de mărfuri sub formă de ajutoare umanitare și donații pot fi consultate în documentul:

Notificare privind formalitățile vamale pentru bunurile scutite expediate de țări străine

 

C. Adresa circulară 6223/16.02.2023 - “Facilități vamale pentru expedierea de mărfuri sub formă de ajutoare umanitare și donații în contextul dezastrelor produse de cutremurele din Turcia și Siria"