Info Publice
82 Anunturi Trasabilitate produse din tutun

                             Informare privind implementarea sistemului de trasabilitate a produselor din tutun

 

Implementare sistem de trasabilitate la nivel naţional începând cu data de 31 octombrie 2019

România aplică temporar Decizia (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID 

 

1. Hotărârea de Guvern nr.1020/2018, publicată în data de 15 ianuarie 2019 prin care a fost desemnată Compania Naţională “Imprimeria Naţională” S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, emitent de ID în România, precum şi codul de identificare al acesteia în conformitate cu standardele ISO/IEC 15459-2:2015): LECNI;

2. Manualul părţilor interesate privind Sisteme de trasabilitate și elemente de securitate pentru produsele din tutun în UE

   Stakeholder manual - în limba engleză

3. Formularul Declarația de independență juridică și financiară pentru furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite

   Anti-tampering devices Declation form - în limba engleză 

4. Link-ul Comisiei Europene ce conţine informaţii actualizate şi legislaţia privind sistemul de trasabilitate și elemente de securitate pentru produsele din tutun

5. Intrebari si raspunsuri

                                                                                                          LEGISLAȚIE în limba română

 

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574  privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

2. Regulamentul delegat (UE) 2018/573 privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun

4. Directiva 2014/40/EU a Parlamentului European şi a Consiliului

5. Lege nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002

6. Ordinul  nr. 2328/2018 din 13 iunie 2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun

7.Decizia (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574.

8. ORDIN nr. 2137_02_08_2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun

9. ORDIN nr. 2138_02_08_2019_  privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

10. ORDIN  nr.  MEc_ANAF_1053_2237_2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

11. Italia va implementa, începând cu 01 ianuarie 2022, procedura de derogare prevăzută la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/574 privind standardele tehnice pentru stabilirea și funcționarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/448 al Comisiei din 1 martie 2023

13. Ordinul nr.976/2024 privind stabilirea pieselor de utilaje folosite în fabricarea produselor din tutun, identificate prin cod unic generat de emitentul de ID din România  

 

                                                                                                          LEGISLAȚIE în limba engleză

 

1. Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574 of 15 December 2017 on technical standards for the establishment and operation of a traceability system for tobacco products

2. Commission Delegated Regulation (EU) 2018/573 of 15 December 2017 on key elements of data storage contracts to be concluded as part of a traceability system for tobacco products

3. Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products

4. Directive 2014/40/EU of The European Parliament and of the Council

5. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/448