Info Publice
103 Curs valutar Pentru determinarea încadrării tarifare şi a drepturilor de import

Începând cu data de 1 mai 2016, în aplicarea art. 48 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei, contravaloarea monedei euro exprimată în moneda naţională care trebuie aplicată în scopul determinării clasificării tarifare a mărfurilor şi a cuantumului taxelor la import se stabileşte o dată pe lună. Rata de schimb care trebuie utilizată este rata cea mai recentă stabilită de Banca Centrală Europeană înainte de penultima zi a lunii anterioare lunii în care se utilizează.

 

Perioada
EUR
1 mai 2023 - 31 mai 2023
4,9301
1 aprilie 2023 - 30 aprilie 2023
4,9500
1 martie 2023 - 31 martie 2023
4,9195
1 februarie 2023 - 28 februarie 2023
4,8965
1 ianuarie 2023 - 31 ianuarie 2023
4,9493