Info Publice
Proiectul POIM-Siret

Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85), județul Suceava

 

În anul 2018 conducerea Biroului vamal Siret împreună cu cea a Direcției Regionale Vamale Iași au analizat posibilitatea obținerii unei finanțări nerambursabile prin intermediul POIM 2014-2020. A fost identificat obiectivul specific 2.6 (finanțat din Fondul European de Dezvoltarea regională – FEDR) care promovează acțiuni ce contribuie la optimizarea procesului de trecere prin punctele de frontieră din rețeaua TEN-T, asigurând astfel sustenabilitatea economiilor de timp rezultate în urma investițiilor POIM în infrastructură, reducând riscul ca aceste economii să fie anulate din cauza blocajelor la trecerea frontierei.

Principalul rezultat urmărit prin promovarea investițiilor prevăzute în cadrul O.S. 2.6 vizează:

- reducerea cu cel puţin 25% timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională, în special a transportatorilor de marfă, comparativ cu media înregistrată în ultimii trei ani în perioadele aglomerate.

 

La sfârșitul anului 2018 a fost elaborat studiul de fezabilitate care a stat la baza realizării proiectului. În cursul anului 2019 au fost obținute toate avizele necesare adoptării Hotărârii de Guvern prin care au fost aprobați indicatorii tehnico economici ai investiției, iar la începutul anului 2020 această hotărâre a fost adoptată. În perioada următoare s-au parcurs toate etapele necesare depunerii cererii de finanțare, etapă care s-a încheiat în data de 29.12.2021 când a fost semnat contractul de finațare cu următorul buget:

Buget total: 51.485.481,30 lei (peste 10 milioane euro), din care:

  • valoarea totală eligibilă: 51.455.731,30 lei;

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 43.737.371,60 lei;

  • valoarea confinanțării eligibile a Beneficiarului (AVR): 7.718.359,70 lei;

  • valoare neeligibilă, inclusiv TVA: 29.750,00 lei.

 

Prin proiect se urmărește realizarea următoarelor obiective;

- un nou terminal pentru automarfare;

- achiziția unui echipament de scanare automarfare/containere;

- noi tonete de control pentru personalul vamal;

- delimitarea prin marcaje și semnalizare corespunzătoare, pentru eliminarea zonelor de conflict;

- stabilirea unor noi fluxuri de circulație pentru zona de trafic marfă și dimensionarea corespunzătoare a structurilor rutiere;

- relocarea și securizarea ( îngrădire, iluminare, supraveghere video, căi acces, etc,) spaţiului destinat depozitării autovehicolelor confiscate sau reţinute, prin amenajarea unuia nou;

- pentru îmbunătațirea semnificativă a condițiilor de muncă în interiorul biroului vamal, se vor reabilita clădirile actuale (corp A, B, C, D, E) și se vor înlocui cabinele de control (dotate cu aparate de aer condiţionat cu dublu flux și racordarea acestora la rețeaua electrică și la sistemele informatice proprii- cabinele de control vor fi poziționate sub copertinele existente);

- se vor reabilita actualele copertine de pe arterele de lucru, precum și toate instalațiile;

- pentru a aduce Biroul vamal Siret la standarde europene, se va implementa conceptul AEO FAST LINE, acest concept presupunând în principal existenţa unor posibilităţi prin care să se poată organiza fluxuri separate de vămuire pentru a fi permis accesul prioritar în zona de control vamal a deţinătorilor de autorizaţii de tip AEOS sau AEOF;

- se va racorda biroul vamal la instalațiile de apă/evacuare ale Primăriei Siret.

 

În luna decembrie 2023 a fost adiționat Contractul de finanțare nr. 131/29.12.2021 cu următorul buget:

Buget total: 52.438.862,48 lei, din care:

  • valoarea totală eligibilă: 52.409.112,48 lei;
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 44.547.745,61 lei;
  • valoarea confinanțării eligibile a Beneficiarului (AVR): 7.861.366,87 lei;
  • valoare neeligibilă, inclusiv TVA: 29.750,00 lei.

 

La închiderea Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), în data de 31.12.2023, proiectul era realizat în procent de 73%. A fost declarat ca proiect nefinalizat și s-a prelungit durata de implementare a acestuia cu încă 12 luni, până la 31.12.2024, cu toate cheltuielile aferente perioadei de prelungire suportate din bugetul de stat.

 

COMUNICATE DE PRESĂ

16.12.2023 - Comunicat de presă la finalizarea proiectului

20.12.2023 - Publicarea unui comunicat de presă la închiderea proiectului în cotidianul național "Jurnalul"