24.05.2024

Lansarea Noului Sistem de Tranzit Computerizat NCTS – faza 5 - un nou pas în digitalizarea vămii române

Autoritatea Vamală Română, în colaborare cu Centrul Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, a lansat cu succes Noul Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-RO. Crearea unui mediu exclusiv „paperless” (fără hârtie) prin utilizarea semnăturii electronice calificate în fluxurile de vămuire și autorizarea electronică a operatorilor economici pentru conectarea la NCTS5-RO, este principalul beneficiu oferit de acest sistem. NCTS5-RO va permite o gestionare mai eficientă și mai sigură a tranzitului de mărfuri, facilitând schimburile comerciale și reducând timpii de așteptare la birourile vamale.

 

În data de 17 mai 2024, Autoritatea Vamală Română (AVR), în colaborare cu Centrul Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, a lansat noul Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-RO, acesta devenind obligatoriu de utilizat pentru depunerea și procesarea declarațiilor vamale de tranzit în toate birourile vamale din România.

 

„Efortul continuu depus de angajații Autorității Vamale Române, împreună cu cei ai Centrului Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, pentru operaționalizarea noului sistem de tranzit a fost apreciat de reprezentanții Comisiei Europene, care au monitorizat permanent această activitate și care au evaluat România ca fiind țara cu cea mai mică rată a erorilor înregistrată la nivel european.”, a precizat Marcel Mutescu, președintele AVR.

 

Operaționalizarea noului sistem de tranzit este un nou pas în digitalizarea vămii române, după lansarea sistemului automat de export AES-RO în data de 15 martie 2024 și a sistemului de control al importului ICS-2 în data de 10 mai 2024.  

NCTS5-RO va permite o gestionare mai eficientă și mai sigură a tranzitului de mărfuri, asigurând o integrare mai bună cu rețelele vamale europene și internaționale, facilitând schimburile comerciale într-un mediu mai sigur și mai eficient și reducând timpii de așteptare la birourile vamale.

 

Noul sistem de tranzit oferă beneficii suplimentare față de sistemul anterior NCTS4 prin utilizarea semnăturii electronice calificate în fluxurile de vămuire, creând astfel un mediu exclusiv „paperless” (fără hârtie), eliminând birocrația și reducând timpii de procesare a declarațiilor de tranzit, cât și prin autorizarea electronică a operatorilor economici pentru conectare la NCTS5-RO și AES-RO (Sistemul automat de export).

 

Totodată sistemul oferă în continuare facilitatea de depunere a declarațiilor vamale de tranzit prin system-to-system cu operatorii economici.

 

Alte avantaje oferite de NCTS5-RO sunt: procesare rapidă și precisă a declarațiilor de tranzit, îmbunătățirea trasabilității și securității mărfurilor și interfață user-friendly pentru utilizatori, fiind în conformitate deplină cu standardele Uniunii Europene.

[ANAF]
vezi toate știrile