20.02.2018

Comunicare C.E. nr. 08 din 2018 adresată întreprinderilor care, în 2019, intenționează să importe sau să exporte, în sau din Uniunea Europeană, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care, în 2019, intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria C, nr. 57/15.02.2018 a fost publicată Comunicarea C.E. nr. 08 din 2018 adresată întreprinderilor care, în 2019, intenționează să importe sau să exporte, în sau din Uniunea Europeană, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care, în 2019, intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice.

Prezenta comunicare se adresează întreprinderilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1) (denumit în continuare „regulamentul”) și care, în 2019, intenționează:

(a) să importe sau să exporte în sau din Uniunea Europeană substanțe enumerate în anexa I la regulament; sau

(b) să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice.

Ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, la 29 martie 2019, societățile situate într-unul din celelalte 27 de state membre vor avea nevoie de o licență pentru a importa substanțe reglementate din Regatul Unit sau a exporta substanțe reglementate în Regatul Unit. În plus, societățile din Regatul Unit care intenționează să desfășoare astfel de activități înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană vor continua să aibă nevoie de licențe până la 29 martie 2019. În consecință, toate societățile aflate în această situație trebuie să urmeze instrucțiunile indicate în prezenta comunicare și să furnizeze informațiile solicitate în termenul publicat.

Orice import sau export de substanțe reglementate necesită obținerea unei licențe din partea Comisiei, cu excepția cazurilor de regim de tranzit, de depozitare temporară, de antrepozitare vamală sau de zonă liberă, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) (3), pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.