21.02.2024

Încălțăminte contrafăcută în valoare de 1.300.000 lei, reținută de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut aproximativ 500 perechi încălțăminte de damă. Încălțămintea are o valoare totală de aproximativ 1.300.000 lei și a fost descoperită ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în România.

 

În data de 20 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în România.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 500 perechi încălțăminte de damă, susceptibilă de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru marca Alexander Mcqueen. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 1.300.000 lei.

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

 

[ANAF] [ANAF]

20.02.2024

Autoritatea Vamală Română furnizează date referitoare la cantitățile de grâu și porumb, având ca țară de origine Ucraina

Referitor la informațiile apărute în mass-media privind punerea în liberă circulație pe teritoriul României a unor categorii de cereale (grâu și porumb) originare din Ucraina, Autoritatea Vamală Română precizează următoarele:

Începând cu data de 02 mai 2023 la nivelul României au fost instituite măsuri restrictive privind anumite produse originare din Ucraina după urmează:

- în perioada 02 mai – 05 iunie 2023, de interdicție la punerea în liberă circulație a grâului și porumbului, cu excepția executării contractelor semnate înainte de intrarea în vigoare a regulamentului (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/903 al Comisiei);

- în perioada 05 iunie – 15 septembrie 2023, de interdicție la punerea în liberă circulație a anumitor tipuri de grâu și porumb (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1100 al Comisiei);

- începând cu perioada 13 octombrie 2023 și până în prezent, de punere în liberă circulație a anumitor tipuri de grâu și porumb, doar pe baza unui acord emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (O.U.G. nr. 84/2023).

În conformitate cu datele deținute de Autoritatea Vamală Română referitoare la operațiunile vamale cu produse agricole (grâu și porumb), având ca țară de expediție Ucraina, precizăm că în perioada 02 mai – 31 decembrie 2023 pe teritoriul României au fost plasate în regim vamal de tranzit 988.152 tone de grâu și 18.286 tone de porumb (14.584 total operațiuni), iar în perioada 1 ianuarie – 15 februarie 2024, 441.401 tone de grâu, respectiv 300.994 tone de porumb (2.147 total operațiuni).

În privința importurilor, în perioada 02 mai – 31 decembrie 2023 au fost puse în liberă circulație 99.094 tone cereale (grâu, porumb – inclusiv pentru însămânțare), origine Ucraina, din care: 25.214 tone grâu și 71.132 tone porumb, cantități importate potrivit exceptărilor prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/903 al Comisiei.

În perioada 1 ianuarie – 15 februarie 2024 nu au fost efectuate operațiuni de punere în liberă circulație de grâu și porumb, de origine Ucraina, care fac obiectul restricțiilor stabilite prin O.U.G. nr. 84/2023, cu modificări și completări.

Autoritatea Vamală Română acordă permanent o atenție sporită traficului de mărfuri de la frontierele cu Ucraina, în același timp asigurând protecția cetățenilor și a pieței unice prin aplicarea dispozițiilor din legislația unională și națională care instituie măsuri netarifare (restricții și prohibiții) la importul și exportul mărfurilor.

[ANAF]

16.02.2024

Plăci ceramice contrafăcute, reținute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut aproximativ 1.500 m.p. plăci ceramice susceptibile de a încălca dreptul de proprietate intelectuală pentru un desen protejat. Plăcile ceramice au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate în două containere sosite din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în România. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 700.000 lei.

 

În data de 15 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate în două containere sosite din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în România.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit aproximativ 1.500 m.p. plăci ceramice, susceptibile de a încălca dreptul de proprietate intelectuală pentru desenul protejat „covoare ceramice”.

Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 700.000 lei.

În conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

 

 

Informații de context:

Proprietatea intelectuală se referă la creațiile minții, cum ar fi invențiile, operele literare și artistice, desenele și modelele, precum și simbolurile, numele și imaginile utilizate în comerț. Proprietatea intelectuală este protejată prin lege pentru a permite oamenilor să obțină recunoaștere sau beneficii financiare din ceea ce inventează sau creează.

Orice persoană fizică sau juridică poate depune o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial, pentru a-l proteja. Conform definiției enunțate în regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare, „desen sau model industrial” înseamnă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau ornamentației produsului în sine.

Titularul unui desen sau model industrial protejat are dreptul să împiedice terții care acționează fără consimțământul său să fabrice, să vândă sau să importe articole care conțin un desen sau model care este o copie a desenului sau modelului protejat.

[ANAF] [ANAF]

15.02.2024

Încălțăminte contrafăcută în valoare de 2.200.000 lei, reținută de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut 5.400 perechi încălțăminte de damă susceptibilă de a fi contrafăcută. Încălțămintea are o valoare totală de aproximativ 2.200.000 lei și a fost descoperită ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina. 

 

În data de 14 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 5.400 perechi încălțăminte de damă susceptibilă de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru marca SKECHERS. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 2.200.000 lei.

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

13.02.2024

Precizare de presă

În legătură cu informațiile apărute în mass-media despre perchezițiile procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la sediul Direcției Regionale Vamale București, facem următoarele precizări:

 

Autoritatea Vamală Română își reafirmă angajamentul pentru transparență, statul de drept și lupta împotriva corupției.

Așteptăm mai multe informații oficiale pentru a dispune măsurile imediate de izolare a situației și de înlăturare a oricărui risc de vulnerabilizare a activității instituției.

Vă asigurăm că activitatea instituției nu este afectată în niciun fel de această situație.

În paralel, vom lua toate măsurile interne necesare pentru a asigura că această situație este gestionată în conformitate cu standardele etice și legale.

Suntem deplin angajați să promovăm integritatea și etica în toate aspectele activității noastre, iar orice încălcare a acestor principii va fi tratată cu maximă seriozitate.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

Pentru a evita dezinformarea, vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale (www.pna.ro, www.customs.ro).  

12.02.2024

Informare publicare în Monitorul Oficial al României, Ordinul președintelui A.V.R. nr.461/31.01.2024

Vă informăm că în data de 06 februarie 2024, în Monitorul Oficial Partea I nr. 108 a fost publicat Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr.461 din data de 31 ianuarie 2024 privind aprobarea Normelor de aplicare a art.30³ alin.(2) și a art.30¹¹ din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

09.02.2024

Modificare termen intrare în producție sisteme AES-RO/NCTS5

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că, din motive obiective care țin de dezvoltarea sistemelor AES-RO/NCTS5 RO, precum și a componentelor cu care se interfațează acestea, intrarea în producție a sistemelor va avea loc după cum urmează:

- sistemul de declarare la export AES-RO 11.03.2024

- sistemul de declarare la tranzit NCTS5 RO 15.05.2024

 

Totodată, este necesar ca operațiunea de înregistrare a utilizatorilor actuali ai ECS si NCTS4 în UMG (Sistemul de Gestiune al Utilizatorilor) să continue, astfel încât să dispuneti de conturile de utilizator, pentru a obtine acces la noile aplicatii.

 

Vă aducem la cunoștintă că este recomandat să continuați testarea aplicațiilor si să ne semnalați orice disfuncționalitate la adresele de mail:

- aestestare@customs.ro

- ncts5testare@customs.ro

 

        1. Având acces la sistemele AES-RO și NCTS5-RO, aspectele semnalate de utilizatori în urma testării vor fi luate în considerare și modificate până la data lansării în producție.

[ANAF]

09.02.2024

Încălțăminte contrafăcută în valoare de 4.800.000 lei, reținută de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut aproximativ 12.000 perechi încălțăminte sport pentru adulți și copii susceptibilă de a fi contrafăcută. Încălțămintea are o valoare totală de aproximativ 4.800.000 lei și a fost descoperită ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

În data de 9 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 12.088 bucăți perechi încălțăminte sport pentru adulți și copii susceptibilă de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru marca NIKE. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 4.800.000 lei.

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF]

07.02.2024

Timpii de așteptare la frontierele externe ale României analizați de conducerile AVR și UNTRR

Autoritatea Vamală Română (AVR) și Uniunea Națională a Trasportatorilor Rutieri din România (UNTRR) s-au întâlnit pentru a analiza timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei între România și Republica Moldova, respectiv între România și Ucraina. Reprezentanții celor două părți au înaintat mai multe propuneri, exprimându-și încrederea că deciziile ulterioare vor contribui la fluidizarea și optimizarea traficului de mărfuri și mijloace de transport, în corelare cu noile tendințe în dezvoltarea economiei regionale.

 

Delegația AVR, condusă de președintele Marcel Mutescu, a avut marți o întâlnire cu delegația UNTRR, condusă de secretarul general Radu Dinescu. Întâlnirea a fost generată de semnalele primite din partea transportatorilor în legătură cu creșterea timpilor de așteptare la frontierele externe ale României, iar principalele teme de discuție s-au axat pe analizarea cauzelor care au dus la această situație și identificarea de soluții pentru reducerea timpilor de așteptare la intrarea în România dinspre Republica Moldova și Ucraina.    

 

„Autoritatea Vamală Română este deschisă pentru un dialog constructiv cu Uniunea Națională a Trasportatorilor Rutieri din România. Înțelegem implicațiile timpilor de așteptare la frontieră asupra activității trasportatorilor rutieri și dorim să îi asigurăm că autoritatea vamală depune toate eforturile pentru fluidizarea traficului din punctele de trecere a frontierei. În același timp, este nevoie să înțelegem că sunt mai mulți factori care pot influența timpul petrecut de camioane în punctele de trecere a frontierei, inclusiv infrastructura rutieră și capacitatea de procesare a autorităților din statele vecine.”, a declarat preşedintele Autorității Vamale Române, Marcel Mutescu.

 

Președintele AVR a prezentat procedurile simplificate de care pot beneficia operatorii economici pentru derularea cu operativitate a formalităților vamale, organizarea de către autoritatea vamală a unor fluxuri separate de vămuire pentru a permite deţinătorilor de autorizaţii de tip AEOS sau AEOF accesul prioritar în zona de control vamal, cât și rezultatele așteptate ca urmare a implementării principalelor proiecte de modernizare de care au beneficiat o parte din birourile vamale de la frontierele de nord și est, repectiv Siret, Albița, Sculeni și Giurgiulești. Strânsa cooperare dintre autoritățile din România și Republca Moldova a fost, de asemenea, subliniată, amintindu-se, în acest context și beneficiile controlului coordonat care se efectuează pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albița (România) – Leușeni (Republica Moldova), pe sensul de intrare în țara noastră.

 

La rândul său, conducerea UNTRR a menționat că apreciază eforturile și deschiderea Autorității Vamale Române de a veni în sprijinul transportatorilor rutieri români. „Reducerea timpilor de așteptare la frontiere este importantă pentru toți agenții economici – importatori și exportatori, în special, și implicit pentru consumatorii finali. Depășirea timpilor de conducere zilnici ai șoferilor profesioniști și întârzierile la livrarea mărfurilor către clienți pot determina penalizarea trasportatoriilor, dar și probleme în aprovizionarea orașelor sau în derularea proceselor de producție, precum și consum mai mare de carburant și creșterea poluării.”, a spus secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu.

 

Părțile au agreat că vor continua să monitorizeze situația din punctele de trecere a frontierei și vor avea întâlniri periodice pentru coordonarea anumitor dificultăți și provocări legate de activitatea transportatorilor rutieri români.  

 

 

[ANAF]

31.01.2024

Căști audio contrafăcute în valoare de aproximativ două milioane lei, reținute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut 13.000 bucăți căști audio susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru marca APPLE. Bunurile au o valoare totală de aproximativ 2.000.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlul fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

În data de 31 ianuarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 13.000 bucăți căști audio susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru marca APPLE. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 2.000.000 lei.

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF]

30.01.2024

Mașinuțe contrafăcute în valoare de aproximativ 300.000 lei, reținute de inspectorii vamali

 

 

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut 1.760 bucăți mașinuțe susceptibile de a fi contrafăcute. Jucăriile au o valoare totală de aproximativ 300.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

 

În data de 29 ianuarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 1.760 bucăți mașinuțe din plastic, cu radiocomandă, susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru mărcile LAMBORGHINI și BUGATTI. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 300.000 lei.

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF]

26.01.2024

Mesajul Președintelui Autorității Vamale Române cu ocazia Zilei Internaționale a Vămii

Dragi colegi,

 

Această zi specială pentru toată comunitatea vamală reprezintă anul acesta una deosebit de semnificativă și pentru mine personal. Sunt onorat să mă adresez dumneavoastră pentru prima dată în noua mea calitate, aceea de Președinte al Autorității Vamale Române.

Vă mulțumesc pentru încrederea, suportul și devotamentul dumneavoastră față de instituția vamală și sunt nerăbdător să contribui cu abilitățile și expertiza mea profesională la performanța autorității vamale în care îmi desfășor activitatea de mai bine de 30 de ani.

Ne confruntăm astăzi cu provocări fără precedent la granițele țării, iar evoluțiile geopolitice și economice sunt din ce în ce mai complexe, dar sunt încrezător că împreună vom reuși să le facem față. Am convingerea că, pas cu pas, vom transforma Autoritatea Vamală Română într-o instituție eficientă și transparentă, îndeplinindu-ne în continuare misiunea importantă căreia avem onoarea să-i răspundem în fiecare zi – protejarea granițelor Uniunii Europene și a cetățenilor săi, precum și facilitarea unui comerț echitabil și deschis.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Vămii, vă doresc multă sănătate, optimism, să vă păstrați perseverența și integritatea și să ne bucurăm împreună de cât mai multe succese profesionale.

 

La mulți ani!

 

Marcel Simion MUTESCU

Președinte

Autoritatea Vamală Română

[ANAF]

26.01.2024

Inspectorii AVR și ISCTR vor efectua misiuni comune de verificare în trafic a mijloacelor de transport rutier de mărfuri

Inspectorii AVR și ISCTR vor efectua misiuni comune de verificare în trafic a mijloacelor de transport rutier de mărfuri

 

 

Autoritatea Vamală Română (AVR) și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)  au semnat un protocol care creează cadrul de cooperare în vederea efectuării de misiuni comune de verificare în trafic, prin cântărire, a mijloacelor de transport rutier de mărfuri. Obiectivul protocolului este ca inspectorii de trafic rutier din cadrul ISCTR să pună la dispoziția reprezentanților AVR bonurile de cântar a mijloacelor de transport rutier de mărfuri, în scopul instrumentării şi fundamentării investigaţiilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul vamal sau fiscal.

 

Președintele Autorității Vamale Române, Marcel Simion Mutescu, și inspectorul de stat șef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Tudor Claudiu Nișulescu, au semnat joi, 25 ianuarie 2024, un protocol de colaborare care formalizează modul concret de colaborare între cele două instituții.

„Protocolul de colaborare semnat astăzi reprezintă un pas important în prevenirea fraudei vamale și a evaziunii fiscale, necesitatea lui apărând și în contextul obligativității utilizării sistemului național RO e-Transport. Lucrătorii echipelor mobile din cadrul autorității vamale au acum cadrul necesar pentru organizarea de acțiuni comune cu repezentanții ISCTR pentru verficarea greutății mijloacelor de transport rutier de mărfuri și pentru a se asigura că greutatea din declarația vamală corespunde cu cea constatată pe teren. În caz contrar, se vor aplica măsurile legale în vigoare pentru declararea eronată, inclusiv calcularea taxelor datorate bugetului consolidat al statului.”, a declarat președintele AVR, Marcel Simion Mutescu.   

Protocolul prevede că, în cadrul misiunilor comune de verificare în trafic, mijloacele de transport rutier de mărfuri vor fi oprite în locuri amenajate, unde inspectorii de trafic rutier din cadrul ISCTR au instalate cântare electronice. În situaţia în care, ca urmare a cântăririi, se constata diferenţe, privind greutatea declarată și cea constatată, reprezentanții ISCTR vor pune la dispoziția lucrătorilor vamali, informații privind greutatea brută și netă a vehiculului, precum și greutatea pe osii, dar și bonurile de cântar în scopul instrumentării şi fundamentării investigaţiilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul vamal sau fiscal de către reprezentanți A.V.R.

„Mijloacele de transport rutier supraîncărcate reprezintă un real pericol pe drumurile publice pentru cetățeni. Avem încrederea că încheierea acestui protocol de colaborare cu autoritatea vamală va reduce semnificativ acest risc, iar inspectorii de trafic rutier împreună cu cei din cadrul AVR vor realiza controale operative care vor contribui semnificativ la creșterea siguranței rutiere.”, a spus inspectorul de stat șef al ISCTR, Tudor Claudiu Nișulescu.

Autoritatea Vamală va asigura coordonarea direcțiilor regionale vamale cu inspectoratele teritoriale ale ISCTR în vederea organizării de misiuni comune  de verificare în trafic a mijloacelor de transport rutier de mărfuri, conform reglementărilor naționale și europene în vigoare.

[ANAF]

15.01.2024

Inspectorii vamali și comisarii ANPC vor avea reguli clare de colaborare pentru stoparea importurilor și comercializării mărfurilor neconforme

Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au semnat un protocol care creează cadrul unui schimb eficient și continuu de informații între cele două instituții în ceea ce privește produsele identificate ca fiind neconforme sau cele care prezintă riscuri grave pentru cetățeni. Protocolul conferă un nivel ridicat de protecție intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, protecția consumatorilor și protecția mediului.

Președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă, și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, au semnat luni, 15 ianuarie 2024, un protocol de colaborare între cele două instituții care formalizează modul concret de conlucrare și fluxurile de informații care trebuie transmise de către ambele părți.

Protocolul de colaborare semnat astăzi reprezintă un pas important în protejarea cetățenilor prin oprirea de la comercializare a produselor neconforme. Autoritatea vamală va asigura condiții de lucru și va permite persoanelor desemnate de ANPC să examineze mărfurile pentru care am suspendat punerea în liberă circulație. De asemenea, inspectorii vamali vor participa împreună cu comisarii ANPC atât la instruiri, cât și la acțiuni comune.”, a declarat președintele AVR, Ion Cupă.

Protocolul are ca obiect îmbunătățirea cooperării dintre AVR și ANPC pentru a se asigura că produsele care intră pe piață, în Uniunea Europeană, și sunt declarate pentru regimul de punere în liberă circulație îndeplinesc cerințele aplicabile din legislația comunitară de armonizare.

Ne-am dorit acest protocol de câțiva ani și am găsit în sfârșit un partener deschis pentru formalizarea acestei colaborări complexe, care va fi benefică în cele din urmă pentru români. Cred că de acum înainte vom reuși să-i alungăm pe cei care vor să introducă pe piață produse falsificate, de calitate slabă sau care pun în pericol sănătatea cetățenilor”, a spus președintele ANPC, Horia Constantinescu.

Concret, vameșii și comisarii ANPC, ca urmare a acțiunilor proprii de control, vor face schimb de informații pe măsură ce identifică produse care pot pune în pericol sănătatea și siguranța consumatorilor. Totodată, cele două Autorități vor face schimb de informații și în ceea ce privește identitatea operatorilor economici cu antecedente în comercializarea produselor neconforme.

Protocolul stabilește termene concrete în care reprezentanții celor două instituții de control vor transmite datele operative și vor informa asupra măsurilor necesare care trebuie întreprinse în continuare.

Autoritatea Vamală va asigura accesul comisarilor ANPC în vederea examinării mărfurilor pentru care inspectorii vamali au suspendat punerea în liberă circulație, iar decizia ANPC va fi pusă în aplicare de către AVR, prin acord de liberă circulație, returnarea produselor în țara de origine sau distrugerea acestora, dacă reprezintă pericol.

Protocolul mai prevede că ANPC și AVR se vor informa reciproc cu privire la orice modificare apărută în lista persoanelor de contact, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial.


 

[ANAF] [ANAF]

09.01.2024

AVR si ANSVSA vor întări colaborarea pentru verificarea importurilor de produse

Autoritatea Vamală Română (AVR) va oferi un flux sporit de informații pentru inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) privind importurile de produse alimentare, îndeosebi în privința produselor pentru care România solicită licențiere pentru importuri.

Un grup de lucru al AVR, condus de președintele Ion Cupă, a avut marți o întâlnire cu președintele ANSVSA, Alexandru Bociu și vicepreședintele Dănuț Păle, pentru a discuta cele mai eficiente modalități de a respecta prevederile OUG 126/2023, care a introdus pe lista de licențiere la import făina de grâu sau de meslin și zahărul din trestie sau din sfeclă de origine ucraineană.

Oficialii ANSVSA doresc să se asigure că, în lipsa unor solicitări de licențiere, nu vor intra pe piață produse care să aibă o calitate slabă sau infestări care ar putea dăuna sănătății consumatorului.

În aceste condiții, ARV a fost de acord să pună în timp util la dispoziția ANSVSA date privind tranzitul acestor mărfuri prin România, precum și despre intrări care ar putea proveni din Ucraina.

Dorim ca această colaborare să se extindă la nivel instituțional sub forma unui memorandum cu prevederi clare, care să asigure un flux permanent de schimb de informații în ambele sensuri. Vrem ca prin această colaborare să protejăm piața românească de produse de slabă calitate”, a declarant președintele AVR, Ion Cupă.

La rândul său, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a arătat importanța informaților furnizate în timp util, întrucât produsele alimentare au o perioadă scurtă de punere în circulație.

Colaborarea dintre autoritățile vamale și cele privind siguranța alimentelor este o bună practică pe care o regăsim în mai toate statele europene. Sperăm că acest parteneriat va aduce un plus de calitate pe piața românească”, a adăugat Bociu.

ANSVSA, în calitate de autoritate responsabilă pentru controlul oficial al produselor de origine animală și nonanimală, destinate atât pentru consum uman, cât și pentru hrana animalelor, efectuează cu regularitate verificări ale transporturilor provenite din Ucraina, indiferent de rutele de transport.

[ANAF]