24.05.2018

Consultare publica -informatii obligatorii in domeniul determinarii valorii in vama

Conform prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare,  pot fi luate de către autorităţile vamale decizii referitoare la informaţiile obligatorii privind alţi factori pe baza cărora se aplică taxele la import sau la export, respectiv în domeniul determinării valorii în vamă, similare celor tarifare obligatorii şi a celor în materie de originea mărfurilor.

           

            Comisia Europeană – DG Taxud a deschis consultarea publică exploratorie cu privire la stabilirea în UE a unor decizii referitoare la informațiile obligatorii în domeniul determinării valorii în vamă până la data de 08.06.2018. Contribuţiile persoanelor interesate pot fi aduse prin completarea chestionarului pus la dispoziţie în limba română prin accesarea următorului link:

https://ec.europa.eu/info/consultations/exploratory-public-consultation-establishment-eu-decisions-relating-binding-information-field-customs-valuation_ro

           

            Vă mulţumim pentru contribuţiile dumneavoastră.