03.12.2012

03.12.2012

În data de 28 noiembrie 2012, în Monitorul Oficial nr. 799, a fost publicat Ordinul nr. 2423 al vicepreşedintelui A.N.A.F. privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 9988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

03.12.2012

În data de 28 noiembrie 2012, în Monitorul Oficial nr. 799, a fost publicat Ordinul nr. 2423 al vicepreşedintelui A.N.A.F. privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 9988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

23.11.2012

Informare de presă a secretarului general al OMV după prima vizită la ANV

Vizita întreprinsă la Autoritatea Naţională a Vămilor din România, ca urmare a invitaţiei vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, dl. Dorel Fronea, de către secretarul general al Organizaţiei Mondiale a Vămilor, dl. Kunio Mikuriya, a fost evidenţiată pe site-ul O.M.V. (www.wcoomd.org), unde, în secţiunea „Media”, a fost publicat un raport cu titlul „Enhancing cooperation with Romanian Customs”.

 
http://www.wcoomd.org/reports/?v=1&lid=1&cid=2

http://www.wcoomd.org/photoalbum/?v=2&lid=1&cid=363&id=1559

22.11.2012

22.11.2012

În baza avizului A.N.F.P., Autoritatea Naţională a Vămilor va organiza concursul/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în luna decembrie 2012. VeziSecţiunea Informare publică, Subsecţiunea Promovări

22.11.2012

În baza avizului A.N.F.P., Autoritatea Naţională a Vămilor va organiza concursul/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în luna decembrie 2012. Vezi Secţiunea Informare publică, Subsecţiunea Promovări