25.02.2022

Comunicat de presă 25.02.2022

În contextul evoluției situației de securitate din Ucraina, Autoritatea Vamală Română în colaborare cu celelalte structuri cu competențe de control la frontieră, a luat măsuri organizatorice pentru asigurarea numărului de personal vamal necesar, în eventualitatea creșterii fluxului de mărfuri și călători.

Autoritatea vamală cooperează permanent cu celelalte autorități cu competențe de control la frontieră pentru a răspunde amenințărilor și riscurilor în mod eficient.

În prezent, în toate birourile vamale situate la frontiera externă a României cu Ucraina și Republica Moldova situația este stabilă, autoritatea vamală efectuând controalele specifice în conformitate cu legislația vamală unională și națională.

Un grup de coordonare operativă monitorizează de la nivelul central al autorității vamale situația din birourile vamale de frontieră și dispune măsurile necesare de suplimentare a personalului vamal în vederea întăririi controalelor și totodată a fluidizării traficului.

De asemenea, a fost identificat personalul vamal disponibil a fi relocat în regim de urgență către frontiere, dacă situția o va impune.

Aceste măsuri vizează creșterea gradului de securizare a frontierei externe a UE și creșterea capacității de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere.

Precizăm că personalul vamal contribuie în mod permanent la asigurarea siguranței cetățenilor și garantarea securității și siguranței Uniunii Europene și a cetățenilor acesteia.

02.02.2022

Informare cu privire la Strategia privind reforma autorității vamale din România 2022 - 2024

 

 

Vă informăm că în luna ianuarie a.c. a fost aprobată la nivelul Ministerului Finanțelor Strategia privind reforma autorității vamale din România 2022 – 2024.

 

În cadrul strategiei sunt descrise misiunea și viziunea autorității vamale, totodată sunt prezentate aspectele principale de ordin organizațional și operațional în context național, cele privind dotarea și infrastructura existentă precum și noile provocări în legatură cu controlul vamal.

 

Strategia este bazată pe obiective strategice, care vizează adaptarea organizării și realocarea resurselor la nivelul structurilor vamale, într-o manieră competentă și eficientă, precum și modernizarea metodelor de lucru și dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților.

 

Strategia privind reforma autorității vamale din România 2022 – 2024 a fost publicată pe site-ul www.customs.ro la secțiunea Info Publice.

01.01.2022

Informare privind publicarea Deciziei (UE) 2021/2313 a Comisiei din 22 decembrie 2021

Vă informăm că în data de 28 decembrie 2021, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 464/11, seria L, a fost publicată Decizia (UE) 2021/2313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022.

Potrivit Deciziei (UE) 2021/2313 acordarea facilităților pentru importurile de mărfuri necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 se aplică de la 1 ianuarie 2022 până la 30 iunie 2022.

Aceasta poate fi accesată pe site-ul oficial al Uniunii Europene la următorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2313