05.02.2013

A.N.V. va relua procedura de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie în datele de 12 februarie 2013 - proba scrisă şi 14 februarie 2013 - proba interviu. Vezi Secţiunea Informare Publică, Subsecţiunea Promovări