02.11.2012

Autoritatea Naţională a Vămilor a elaborat Proiectul de Ordin privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic. Vezi secţiunea Informare publică, Subsecţiunea Transparenţă decizională

02.11.2012

În data de 9 oct. 2012, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693, Ordinul nr. 2028 emis de Vicepeşedintele A.N.A.F., conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor, pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară